Հայելի - առանց լուսավորությամբ

Գինը
սկսած մինչև դր.
Ձև